Styret

Styret i fjellaget frem til årsmøtet Mars 2023

- Dagfinn Berg (leder)

- Kenneth Ferkingstad (nestleder)

- Geir Petter Jensen (Kasserer)

- Lars Inge Haga (Sekretær)

- Frode Steinkjellå (Styremedlem)

- Einar A. Ånensen (Styremedlem)

- Jens Sjøen (Styremedlem)