Fjellagets logo

Publiseringsdato: 16.feb.2012 18:07:52

Åkra Fjellag sin logo

Fjellagets logo ble laget for å markedsføre fjellaget.

I dag bruker vi logoen på konvolutter, ark, annonser og på gave artikler o.l