Dugnad

Det blir dugnader den

10. april kl 17.00 og

1. mai kl 14.00

Frammøte: ved containeren 

Vi håper på godt frammøte.