Årsmøteprotokoll Åkra Fjellag for 2023.

 

Sted:       Speiderhuset, Åkrehamn

Tid:          Onsdag 13.03.2024 kl 19.00

 

Formannen ønsket velkommen. Lars Inge Haga ble valgt til møteleder og referent, Kåre Leiv Sveinall og Per Inge Eriksen til å signére årsmøteprotokollen.

 

Årsmøtet ble annonsert på facebooksiden og hjemmesiden, samt at det ble sendt SMS til alle medlemmene. Det møtte 26 medlemmer.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

 

Årsmelding 2023 fra styret ble opplest og godkjent.

Regnskapet for 2023 ble gjennomgått og godkjent.

 

Styret foreslo å holde kontingenten for 2024 uendret til kr 200,00. Dette ble vedtatt.

 

Styret foreslo endring i vedtektene, og dette ble vedtatt.

 

I § 4 endres teksten, men fortsatt velges 4 styremedlemmer det ene året og tre det andre året. Det tas inn at formannen velges av årsmøtet for et år om gangen blant de valgte styremedlemmene.

 

§ 5 endres. Den gir formannen og to styremedlemmer signatur i fellesskap.

 

Det som tidligere stod § 5 tas nå uendret inn som ny § 6.

 

Valg:

For å komme i takt med vedtektene og fordi det kun lyktes å velge 5 styremedlemmer i fjor ble følgende valgt nå:

Magne Einar Liknes, Toralf Stenersen og Dagfinn Berg for årene 2024-2025.

Frode Steinkjellå, Einar Ånensen og Lars Inge Haga for 2024.

Dagfinn Berg ble valgt til formann for 2024 etter skriftlig avstemning.

 

Kenneth Ferkingstad ble i fjor valgt for årene 2023-2024.

 

Det var ingen øvrige saker til behandling og møtet ble avsluttet kl 19.30.

 

 

Lars Inge Haga

Referent                         

 

 

Kåre Leiv Sveinall             Per Inge Eriksen