Årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte for 2022 i Åkra Fjellag


Tid:   Torsdag 23.03.2023 kl 19.00                       Sted: Speiderhuset

Sakliste:

 Formannen ønsker velkommen

 Valg av møteleder, referent og to til å signere årsmøteprotokollen

 Godkjenning av innkalling

 Godkjenning av sakliste

 Årsmelding fra styret

 Regnskap for 2022

 Kontingent for 2023

 Innkomne forslag

 Valg av tre styremedlemmer for 2 år.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet og forslag til medlemmer til styret leveres styret innen 9. mars 2023.

På grunn av matservering ber vi om påmelding innen 19.03.2023 til Lars Inge Haga (SMS 951 78986 eller l.i.haga@online.no

Alle medlemmer hjertelig velkommen.


Styret i Åkra Fjellag.